Obiective

Obiectivul general

Obiectivul proiectului de cercetare-dezvoltare constă în implementarea unei soluţii integrate inovative centrate pe eficientizarea şi optimizarea productivităţii angajaţilor unei companii prin monitorizarea activă şi comprehensivă a activităţii şi a interacţiunii acestora la nivelul mai multor canale de comunicaţie. Platforma va integra multiple surse de date precum mesaje e-mail, conversaţii de tip mesagerie instant, şedinţe sau resurse accesate din surse disponibile online, va identifica şabloane de activităţi recurente, va determina automat profiluri ale angajaţilor procesând textele acestora cu ajutorul metodelor de prelucrare a limbajului natural, va permite definirea şi monitorizarea dinamică a unor indicatori de performanţă corelaţi cu predicţia comportamentului angajaţilor şi totodată va oferi suport în alinierea la cerinţele impuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Pentru a asigura transparenta fata de angajati, stocarea datelor cu caracter personal ale acestora se va face in conformitate cu termenele legale şi doar atâta timp cat sunt necesare analizei si generarii de statistici agregate. Inovaţia proiectului pentru industrie constă în implementarea unui mecanism menit să ajute companiile în a identifica acei angajaţi eficienţi care ajută la îndeplinirea obiectivelor strategice. Caracterul de noutate este semnificativ şi în cadrul departamentului de cercetare care va implementa proiectul, acesta constând în diversificarea experimentelor efectuate prin integrarea avansată a tehnologiilor de prelucrare a limbajului natural pe limba română pe de o parte, respectiv prin identificarea caracteristicilor de limbaj comune în sectorul de industrie în general, ori particularizat pe categorii dedicate de afaceri. Proiectul va furniza un panou de administrare cu vedere integrată inovativă a activităţilor de utilizare şi a interacţiunii utilizatorilor/angajaţilor unei companii pentru sporirea concentrării acestora în sarcinile companiei. 

 

Obiectivele specifice

  1. Optimizarea fluxurilor de interacţiune şi eliminarea timpului pierdut cu 30% prin monitorizarea concentrării asupra sarcinilor angajaţilor.
  2.  Atenţionarea la transmiterea de informaţii sensibile din cadrul companiei prin intermediul mesajelor de tip instant messaging sau prin e-mail. Oprirea trimiterii a cel puţin unei informaţii sensibile de către cel puţin o pătrime dintre angajaţi.
  3.  Prevenţia trimiterii de informaţii cu caracter personal în afara companiei. Oprirea trimiterii a cel puţin unui mesaj de către cel puţin jumătate dintre angajaţii.
  4. Îmbunătăţirea gradului de obţinere a indicatorilor de performanţă (KPI) pentru cel puţin 30% dintre angajaţi cu cel puţin 30% mai devreme faţă de timpul estimat iniţial.
  5.  Crearea a cel putin 5 noi locuri de munca.
  6. Crearea unei unitati noi de productie.