Activități

 Activități de Cercetare Industrială

 • 1.1. Stadiul actual in domeniu
 • 1.2. Stabilirea specificațiilor funcționale și nonfuncționale
 • 1.3. Proiectarea prototipului de laborator
 • 1.4. Dezvoltarea prototipului de laborator
 • 1.5. Testarea prototipului de laborator
 • 1.6. Activități privind Achiziționarea echipamentelor IT
 • 1.7. Activități privind Achiziționarea cunoștințelor
 • 1.8. Activități privind Achiziționarea de materiale necesare pentru Realizarea prototipului de laborator

 

2. Activități de dezvoltare experimentală

 •  2.1. Proiectarea prototipului utilizabil comercial
 •  2.2 Realizarea și testarea prototipului utilizabil comercial 
 •  2.3. Activități privind Achiziționarea de materiale pentru realizarea prototipului utilizabil comercial 

 

3. Activități de inovare

 •  3.1. Achiziția de servicii de consultanță în domeniul Inovarii
 • 3.2. Achiziția de servicii de sprijinire a Inovarii
 • 3.3. Obținerea, validarea și protejarea  drepturilor de proprietate industrială

 

5. Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din Cercetare-Dezvoltare

 • 5.1. Achiziție active corporale
 • 5.2. Achiziția de cunoștințe tehnice
 • 5.3. Stabilire flux de punere în producție

 

6. Activități de informare si publicitate

 • 6.1. Anunț presa începere proiect
 • 6.2. Realizarea paginii web a proiectului
 • 6.3. Participare conferințe
 • 6.4. Editarea de broșuri, pliante pentru diseminare rezultate și etichete autocolante pentru materialele achiziționate prin proiect
 • 6.5. Anunț presa finalizare proiect

 

7. Activități pentru managementul de proiect

 • 7.1. Activități de raportare
 •  7.2. Monitorizarea și raportarea cheltuielilor aferente proiectului
 • 7.3. Organizarea de întâlniri de lucru lunare pentru monitorizarea activităților

   

   8. Activități pentru auditul final al proiectului

  •  8.1. Achiziția de servicii de audit final al proiectului